പകയുടെ രോഷാഗ്നി | Other Books

Book Details

പകയുടെ രോഷാഗ്നി
Author
| Dr.Sultan Bin Muhammed Al Qasimi
Stock status
| In stock
Edition
| 1st Edition
Price
| ₹70
Page Count
| 55
Binding
| Paperback
ISBN Number
| 9789380081205
Dimensions
| 210 x 140 mm
Weight
| 78 gm
Published Year
| 2013

അറബിക്കടലിന്റെ തീരങ്ങളില്‍ മലബാറിനപ്പുറത്തും പോര്‍ച്ചുഗീസുകാരുടെ കോളനീകരണ ശ്രമങ്ങള്‍ വിപുലമായിരുന്നു. അതിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന അല്‍ബുക്കര്‍ക്കിന്റെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പടനീക്കങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണീ പുസ്‌തകം.

Sorry, no reviews added yet