മാപ്പിള മുസ്ലിംകൾ | Other Books

Book Details

മാപ്പിള മുസ്ലിംകൾ
Author
| Roland E Miller
Stock status
| In stock
Edition
| 2nd
Price
| ₹400
Page Count
| 408
Binding
| Paperback
ISBN Number
| 9789380081656
Dimensions
| 210 x 140 mm
Weight
|
Published Year
| 2017

പ്രമുഖ കനേഡിയന്‍ പണ്ഡിതനായ റോളണ്ട് ഇ. മില്ലറുടെ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള അനേകം ചരിത്രാന്വേഷികളും ഗവേഷകരും മാപ്പിളമാരെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്റെ പ്രമുഖ സ്രോതസുകളിലൊന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്ഥൂലവിശകലനങ്ങളില്‍ വരുന്ന ദൂരക്കാഴ്‌ചയുടെ പരിമിതികള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ മാപ്പിള സമുദായത്തിനും കേരളചരിത്രത്തിനുമുള്ള വലിയൊരു വൈജ്ഞാനിക സേവനമായി ഇതു ചരിത്രത്തില്‍ ബാക്കിയാകും; കൂടുതല്‍ ഭദ്രവും സൂക്ഷ്‌മവുമായ മറ്റൊന്നില്ലാത്തപ്പോള്‍ പ്രത്യേകിച്ചും. 


"മാപ്പിളമാരുടെ ഉത്ഭവം, വളര്‍ച്ച, സവിശേഷതകള്‍, സമകാലീന സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ച്‌ ഗഹനമായി അന്വേഷിച്ചറിയാന്‍ മില്ലര്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച്‌ പഠിക്കാന്‍ താല്‍പര്യമെടുത്തിട്ടുള്ളവര്‍ കുറവാണ്‌. ഇത്രയേറെ ശുഷ്‌കാന്തിയോടെയുള്ള പഠനം വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണു തോന്നുന്നത്‌."
പ്രൊഫ. കെ.എ ജലീല്‍

Sorry, no reviews added yet