അദര്‍ ബുക്സ് ഡിസ്കൌണ്ട് മേള | Other Books

Event Details

അദര്‍ ബുക്സ് ഡിസ്കൌണ്ട് മേള

Date : 2015-06-10
Venue : Calicut

അദര്‍ ബുക്സ് ഏപ്രില്‍ 2, 3, 4 തീയതികളില്‍ കോഴിക്കോട് മാവൂര്‍ റോഡില്‍ നാഷണല്‍ ഹോസ്പിറ്റലിനു സമീപത്തുള്ള ഇസ്ലാമിക് യൂത്ത് സെന്‍ററില്‍ ഒരു മെഗാ Discount മേള സംഘടിപ്പിച്ചു.